Pablo Software Solutions
PhoNet - telefonní ústředny 5. generace
PhoNet - telefonní ústředny 5. generace
n
i malí herci dokáží hrát velké divadlo
n
i malé firmy přispívají k rozvoji techniky
n
i malé země mají své úspěšné výrobky
Principy - moderní telefonie

Základní technické principy moderních telefonních ústředen 5. generace lze popsat dvěma způsoby.
Definice počítačového specialisty
IP telefon vznikne tak, že osobní počítač vybavený programem pro hlasovou komunikaci se umístí do "krabice" ve tvaru a velikosti telefonu, která je portem Ethernet napojena na datovou síť LAN a má telefonní sluchátko, tlačítkovou číselnici i displej zobrazující volené nebo volající telefonní číslo. Pro řízení spojení pak slouží telefonní server a k propojení datové a telefonní sítě slouží hlasové brány (tj. převodníky).

Definice specialisty na telefonii
VoIP telefonní ústředna se vyznačuje tím, že nemá žádné klasické spojovací pole realizující prostorovou nebo časovou komutaci hovorů a spojovací pole je nahrazeno datovou sítí Ethernet s protokoly TCP/IP. Hovory jsou pak přenášeny i komutovány ve tvaru hlasových paketů, a to pomocí datových sítí LAN, MAN a WAN. Řízení těchto ústředen je řešeno prostřednictvím signalizace SIP a pomocí počítačových serverů.
Má-li IP telefonie fungovat spolehlivě, musí být splněny tři důležité podmínky. V rámci VoIP nesmí být používán nekvalitní HW ani SW (tj. podezřele levné IP telefony, VoIP brány a počítačové servery nebo prvky datových sítí). Technologie VoIP nesmí být budována ani servisována telefonními specialisty, kteří by se obávali datovových sítí, počítačových serverů, operačních systémů či databází. Technologie VoIP však také nesmí být budována ani servisována počítačovými specialisty, kteří by snad měli přehlíživost ke zdánlivě velmi jednoduché problematice telefonních přístrojů, signalizací, funkcí či sítí.

Technické informace o principech VoIP lze mimo jiné najít v tomto pramenech:
IP Telephony
Voice Over Internet Protocol
IP Telephony Cookbook

Souběžně s tzv. konvergencí technologií nastává i tzv. konvergence vědomostí. Mezi důležité znalosti z oblasti IP telefonie patří principy hovorových paketů, principy signalizace SIP, principy hovorů přes NAT, problematika kvality VoIP, problematika hovorového echa, problematika přenosu faxů a možnosti VoIP serverů eNUM.
Telefonní ústředny PhoNet jsou vyráběny na základě licence
poskytované firmou ProTel engineering, spol. s r.o.
a jsou určeny k provozu v členských zemích EU.

mapa stránek