Pablo Software Solutions
PhoNet - telefonní ústředny 5. generace
PhoNet - telefonní ústředny 5. generace
n
i malí herci dokáží hrát velké divadlo
n
i malé firmy přispívají k rozvoji techniky
n
i malé země mají své úspěšné výrobky
Principy - přenos faxů

V telefonních sítích, kde je alespoň jeden úsek realizován pomocí paketového přenosu typu VoIP bývají někdy problémy s faxovým či modemovým spojením. V klasických sítích bývá úspěšnost faxování cca 90 až 95% a v sítích s paketovým přenosem se za určitých okolností účinnost faxování může částečně či významně snižit. Důvodem je protichůdnost principů stránkového přenosu faxů a nekvality paketového přenosu hlasu ve VoIP. Problematiku modemových a faxových spojení přes VoIP lze řešit takto:

důsledným používáním kodeku G.711 (tzv. inband)
Faxové spojení přes VoIP lze provádět stejným způsobem jako přenos hlasu, je pouze potřeba splnit toto:
- musí být použit základní hlasový kodek G.711a (eventuálně G.711u),
- nemá být využito principu potlačování ticha (tj. musí být vypnuto),
- nemá být využito principu dynamického jitter buferru (tj. musí být vypnuto),
- nemá být nestandardně nastavena citlivost "mikrofonu" ani hlasitost "sluchátka",
- má se jednat o tzv. chráněnou linku (tj. se zabráněním signalizace čekajícího hovoru) a
- má být použito přiměřené kvalitní VoIP spojení (tj. s kvalitním přenosem paketů).
V praxi je na řadě míst tímto způsobem kvalitně obsluhován intezivní faxový provoz (např. i v burzovních společnostech). Platí, že faxový přenos je méně tolerantní k chybovosti přenosu paketů než běžná hlasová komunikace. Na druhou stranu je na kvalitních VoIP spojích odzkoušeno úspěšné používání analogových modemů typu V.34 s přenosovou rychlostí 33,6 kbps.

využitím speciálního postupu T.38
Je-li VoIP brána na vysílací straně faxového spojení schopná zajistit demodulaci analogového signálu na digitální signál kódovaný dle T.38, je-li VoIP brána na přijímací straně schopná zpětně z digitálního signálu kódovaného dle T.38 zrekonstruovat analogový faxový signál a pokud řídící SW provozovaný v SIP serveru i ve VoIP bránách podporuje takovýto způsob faxového spojení, pak lze použít tento princip přenosu faxů. Problémy mohou nastávat např. v těchto případech:
- nepodporuje-li protější strana faxování dle ITU-T T.38,
- je-li v hovorové cestě více dalších přechodů VoIP-PSTN,
- je-li implementace T.38 v použité VoIP bráně nekvalitní (včetně řízení) a
- je-li T.38 sice uvedena na obalu či v návodu VoIP brány ale ... (znáte to).

realizací převodu: FAX - MAIL
Nejspolehlivěji funguje to co neexistuje. Jsou-li tedy v nějaké lokalitě problémy s faxováním, pak je lze někdy vyřešit zrušením faxu a jeho náhradou mailem. Pokud je potom nutné odeslat nebo přijmou fax (např. z důvodů na druhé straně spojení), pak lze využít služby převodu fax-mail, která bývá poskytována jako veřejná služba.

poslední záchrana: FAX na linka do PSTN
Ve výjimečných případech lze fax ponechat napojen na klasické analogové lince do PSTN.

Ani jeden z výše uvedených případů nepředstavuje dokonalé vyřešení problémů s faxovým či modemovým spojením. V praxi naštěstí klesá význam faxů, které jsou již převážně nahrazovány mailovou komunikací,
nicméně téměř v každé společnosti, úřadu či instituci zůstává fax zachován a příležitostně využíván (např. k přenosu výkresů, tiskovin nebo ručně psaných či malovaných podkladů). V praxi se částečné problémy s faxem vyskytují na cca 25% míst a vážné problémy na méně než 5% míst. Naopak jsou známa místa, kde je prostřednictvím VoIP úspěšně obsluhováno velmi intenzivní faxování.

Problematiky faxování se týkají doporučení ITU-T T.38 nebo RFC 3362 a např. i následující prameny:
Data and Fax modem performance on VoIP services
Avaya FoIP, MoIP a TTYoIP
FAX OVER IP by Kjetil Berg
MESSAGEmanager IP FAX

Systém PhoNet podporuje přenos faxů prostřednictvím kodeku G.711 (viz popis portů TEL a portů VED).
Telefonní ústředny PhoNet jsou vyráběny na základě licence
poskytované firmou ProTel engineering, spol. s r.o.
a jsou určeny k provozu v členských zemích EU.

mapa stránek