Pablo Software Solutions
Telefonní služby - software PhoNet realizující základní funkce ústředen (vnitřní, odchozí, příchozí i tranzitní hovory, směrování hovorů, identifikace čísla volajícího i volaného atd.), dolňkové funkce ústředen (předání i přesměrování hovoru, konzultace, převzetí vyzvánění, přímá linka atd.) a rozšiřující funkce ústředen (hlasové schránky, uživatelké i systémové nahrávání hovorů, hudební pozadí, telefonní hlásky, telefonní konference atd.).

Telefonní programy - software PhoNet určený pro MS Windows, který je nutné instalovat na osobní počítače jejich uživatelů a sloužící pro snadné ovládání služeb ústředny (např. pracoviště spojovatelky, pracoviště sekretářky, pracoviště recepční, pracoviště ostrahy, příchozí call centrum, odchozí call centrum, různé varianty osobních asistentů, různé druhy adresářové, tarifikačních, servisních a dohledových programů).
Hlasová rozhraní - software PhoNet realizující hlasovou komunikaci s uživateli ústředen (např. hlasové představení firmy provozující ústřednu, funkce automatické spojovatelky, hlasovou informaci o nepřítomnosti volaného, hlasovou informaci o počtu účastníků čekajících ve frontě na přijetí hovoru, přístup do hlasových schránek, přístup k nahraným hovorům, různé informační i audiotexové služby, identifikace čísla volajícího telefonu).
Webové rozhraní - software PhoNet určený pro MS Explorer, který není instalován na osobní počítače jeho uživatelů a slouží pro ovládání a zejména pro administraci ústředen (např. osobní přehledy stavu telefonů, stavu hlasové schránky, stavu nahraných hovorů, seznamu příchozích, odchozích i zmeškaných hovorů, centrální konfigurace parametrů ústředny, centrální zobrazování tarifních, provozních i poruchových údajů).
Vlastnosti - katalog funkcí
Systém PhoNet se vyznačuje mimořádně velkou variabilitou dodávaných ústředen. Výsledné produkty jsou sestaveny  z univerzální stavebnice HW dílů, které jsou vždy doplněny specifickým SW realizujícím funkce příslušného produktu (např. pobočkové ústředny, internetové ústředny, internetové brány, veřejné ústředny a testeru ústředen). Katalog funkcí PhoNet je rozdělena do čtyř skupin:
CTI
web
IVR
TEL
PhoNet - telefonní ústředny 5. generace
PhoNet - telefonní ústředny 5. generace
n
i malí herci dokáží hrát velké divadlo
n
i malé firmy přispívají k rozvoji techniky
n
i malé země mají své úspěšné výrobky
Telefonní ústředny PhoNet jsou vyráběny na základě licence
poskytované firmou ProTel engineering, spol. s r.o.
a jsou určeny k provozu v členských zemích EU.
mapa stránek