Pablo Software Solutions
PhoNet - telefonní ústředny 5. generace
PhoNet - telefonní ústředny 5. generace
n
i malí herci dokáží hrát velké divadlo
n
i malé firmy přispívají k rozvoji techniky
n
i malé země mají své úspěšné výrobky
Novinky - přehled aktualit
Aktuální technické i obchodní informace o telefonních ústřednách 5. generace PhoNet.

prosinec 2007
U prvního operátora byla nasazena deska SS7_30E se zabudovanými obvody pro potlačení echa až do
128 msec a zároveň byla zahájena výroba první ověřovací série těchto desek. Již v průběhu prvního čtvrtletí
roku 2008 budou desky typu E1 (tj. desky PCM_30, PRI_30 a SS7_30) doplněny o varianty s obvody EC, tyto budou zavedeny do běžné výroby ve firmách ProTel a TESLA Lipt. Hrádok a telekom. operátorům bude nabídnuta výměna externích EC za desky E1 s obvody EC.

listopad 2007
Byly dokončeny úpravy i laboratorní testy SW ústředen PhoNet určeného pro multiprocesorové vícejádrové servery, který tak umožní efektivně provozovat telefonní ústředny PhoNet o kapacitách až 200.000 telefonů. Současně byly zahájeny první provozní testy tohoto typu ústředen PhoNet v telefonní síti VOX, a to na skupině bezdiskových serverů typu IBM BladeCenter doplněné o společně sdílené diskové pole. Výsledky provozních zkoušek potvrdily velmi dobré provozní poměry skupiny SIP i RTP serverů provozovaných
na jednom společném serveru. Počátkem roku 2008 bude celá VoIP telefonní síť VOX přenesena na tuto zcela novou technologii umožňující dále zvyšovat kapacitu obsluhovaných IP telefonů a VoIP bran.

říjen 2007
V obvyklém termínu se v Brně opět uskutečnil veletrh INVEX, kde byly ústředny PhoNet přímo či nepřímo zastoupeny na stáncích: TESLA Lipt. Hrádok a.s., Mattes AD s.r.o., Český bezdrát s.r.o. a Voinet s.r.o.
V průběhu veletrhu bylo zároveň oznámeno založení asociace AODT, kde zakládající členové provozují cca 50% kapacity české VoIP sítě a tři z pěti zakládajích členů využívají telefonní ústředny NET PhoNet 7000.
O týden dříve se v Trenčíně uskutečnila výstava ELOSYS, kde byla telefonní ústředna PhoNet zastoupena ve stánku TESLA Lipt. Hrádok a.s., který mimo jiné navštívil i prezident Slovenské republiky.

září 2007
Koncepce tzv. centra telefonních sítí NMC PhoNet 9000 dostala definitivní podobu a postupně byl zahájen vývoj jeho serverové části, webového rozhraní, testovacích funkcí i monitorovacích programů. V průběhu ledna 2008 bude uvedena do zkušebního provozu a v dubnu 2008 pak do trvalého provozu evidence českých telefonních sítí. V průběhu března až června 2008 bude centrum telefonních sítí navíc doplněno o trvalý monitoring provozuschopnosti telefonních sítí. Laická i odborná veřejnost tak získají základní přehled o existenci a kvalitě provozovaných TDM, mobilních a VoIP sítí a telekomunikační operátoři získají SW umožňující sledovat v reálném čase funkčnost všech telefonních sítí i jejich vzájemných propojení. Detaily budou veřejněny počátkem roku 2008.

srpen 2007
Funkce internetových ústředen PhoNet byly doplněny o inteligentní směrování přenesených účastnických čísel. Tím je zajištěno, že volání na přenesená čísla již nejsou směrována do původní telefonní sítě ale jsou směrována do sítě, kam byla telefonní čísla přenesena. Centrální části telefonní ústředen PhoNet (tj. sestavy dohledového procesoru) byly doplněny o varianty založené na tzv. blade serverech (viz katalogový list DP). Nově tak bude možné dodávat telefonní ústředny PhoNet o velikosti až do 200.000 telefonních portů. Byla zprovozněna další středně velká pobočkové ústředna, na kterou je napojeno přes 250 analogových a ISDN telefonů v pražském objektu a dalších cca 200 portů VoIP brán v objektech po celé ČR. Jedná se o typickou realizaci střední korporátní telefonní sítě, která je na veřejné sítě napojena přes jeden společný VoIP svazek a veřejnou ústřednu fy Radiokomunikace a.s.

červenec 2007
Společnost Č.Bezdrát úspěšně dokončila testování rozhraní E1/SS7 (resp. internetové ústředny PhoNet) vůči telefonní síti Telefónika O2 a rozjednáno je zahájení obdobných testů pro dalšího operátora. Firma ProTel dokončila a k běžnému užívání nyní uvolní freeware sloužící k měření latence a jitteru VoIP spojů. Dokončují se analytické práce před modifikací SW ústředny postavené na HW typu IBM BladeCenter. Objem prodeje ústředen PhoNet nadále udržuje meziroční růst o téměř 100%.

červen 2007
Ústředna NET PhoNet 7000 byla pomocí sig. SS7 úspěšně napojena na telefonní síť ČD Telematika.
Je testováno doplnění SW ústředen PhoNet o prezentaci veřejné i privátní IP adresy a čísla UDP portu, ze kterých se registruje VoIP koncové zařízení, což uživatelům umožní zkontrolovat si zaregistrování telefonu. Byly zahájeny práce na SW určeném pro monitorování provozuschopnosti VoIP telefonní sítí. Probíhají přípravné práce na doplnění ústředen PhoNet o SW funkce, které budou při směrování hovorů, při určování max. délky kreditovaných hovorů i při následné tarifikaci respektovat přenesení čísel do VoIP telefoních sítí.

květen 2007
Tyto stránky byly doplněny o formuláře pro zadávání rámcových poptávek. Objem prodeje ústředen PhoNet
za leden až duben 2007 byl téměř dvojnásobný než za stejné období roku 2006. Byla zprovozněna důležitá středně velká pobočková ústředna ve Filozofické fakultě UK Bratislava (dodala TESLA) a další dvě menší ústředny ve firmách Svojtka a Cenia (dodaly Č.Bezdrát a ProTel), které jsou obě součástí sítě EriVoIP.

duben 2007
Je připraven nový balík řídícího SW telefonních ústředen PhoNet, který obsahuje mnoho nových funkcí. Webová administrace má již multijazykovou podobu (čeština, slovenština, anfličtina a připravena je i na ruštinu). SW ústředny nově obsahuje rozhraní pro CTI aplikace, kde jako první je připraven program pro pracoviště spojovatelek. Byly rozšířeny služby pro nahrávání telefonních hovorů i způsoby předávání nahrávek uživatelům nebo provozovatelům ústředny. Je vydána aktualizace popisů Tenkého klienta sloužícího pro administraci telefonních ústředen PhoNet.

březen 2007
Byly dokončeny testy kompatibility SS7 mezi slovenskými telefonními sítěmi společností T-Com a Antik. Následně byla internetová brána GTW PhoNet 1000 patřící do telefonní sítě Antik napojena přímo na pevnou telefonní síť T-Com, a to s počáteční kapacitou 90 hovorových kanálů.

březen 2007
Do SW systému PhoNet se podařilo doplnit podporu funkce BLF, která umožňuje na IP telefonech signalizovat stav jiných telefonů (tj. stavy: klid, vyzvánění a hovor), a to pomocí signalizačních LED jednotlačítkové volby. Funkci BLF podporuje např. IP telefon Grandstream GXP-2000 i jeho rozšiřující modul jednotlačítkových voleb GXP-2000EXP.

únor 2007

Bylo dokončeno testování SS7 mezi českými telefonními sítěmi Telefónika O2 a Voinet. Následně byla internetová ústředna NET PhoNet 7000 patřící do sítě Voinet napojena přímo na pevnou telefonní síť O2, a to s počáteční kapacitou 120 hovorových kanálů.

leden 2007
Bylo dokončeno testování SS7 mezi českými telefonními sítěmi GTS Novera a Mattes AD. Následně byla internetová ústředna NET PhoNet 7000 patřící do sítě VOX napojena přímo na pevnou telefonní síť O2, a to s počáteční kapacitou 60 hovorových kanálů rozšířenou následně na 120 kanálů. Provozem u vybraného zákazníka bylo ověřeno systémové nahrávání hovorů určené pro potřeby provozovatelů telefonních ústředen. Po dplnění o další varianty této služby i o další způsoby předávání nahrávek hovorů budou tyto služby uvolněny do běžné distribuce.

Podrobnosti jsou uvedeny na dalších stránkách nebo je lze konzultovat mailem na ivo.fiser@phonet.cz .
Telefonní ústředny PhoNet jsou vyráběny na základě licence
poskytované firmou ProTel engineering, spol. s r.o.
a jsou určeny k provozu v členských zemích EU.

mapa stránek