Pablo Software Solutions
Produkty - katalog výrobků
Telefonní systém PhoNet umožňuje sestavit ústředny s kapacitou od 32 portů do 140.000 portů. Každý analogový telefon či analogové vedení odpovídá jednomu portu, sběrnice či linka ISDN 2B+D odpovídá dvěma portům,  IP telefon odpovídá jednomu portu, svazek PCM30, ISDN 30B+D nebo E1/SS7 odpovídají třiceti portům a počet portů SIP svazku je dán jeho kapacitou. V katalogu výrobků PhoNet jsou:

PBX PhoNet 3000 - pobočkové telefonní ústředny 5. generace využívající důsledně principy paketové telefonie a sloužící k telefonizaci soukromých firem, státních úřadů i dalších organizací. Pobočkové ústředny PhoNet mohou sloužit pro potřeby jednoho objektu či jednoho areálu nebo pro rozlehlé skupiny míst v rámci libovolného území.

NET PhoNet 7000 - internetové telefonní ústředny 5. generace fungující na principu VoIP (resp. paketové komutace hovorů) a sloužící pro poskytování veřejné telefonní služby, a to v prostřední metropolitních datových sítí MAN (např. v kabelové televizi) nebo rozlehlých datových sítí WAN (např. v síti Internet) s podporou protokolů typu TCP/IP.

ATX PhoNet 8000 - veřejné telefonní ústředny 5. generace fungující na principu NGN (resp. paketové komutace hovorů) a sloužící pro poskytování veřejné telefonní služby, a to v prostředí klasických pevných telefonních sítí PSTN se signalizací SS7, kombinovaných navíc s VoIP datovými sítěmi typu WAN se signalizací SIP.

GTW PhoNet 1000 - internetové telefonní brány sloužící ke vzájemnému velkokapacitnímu hlasovému i signalizačnímu propojení mezi telefonní sítí PSTN s více rozhraními E1 + signalizací SS7 a moderní datově telefonní sítí VoIP s jedním nebo několika rozhraními Ethernet 10/100/1000 Mbps + signalizací SIP.

TST PhoNet 2000 - tester telefonních ústředen, který umožňuje provádět funční, zátěžové a statistické testy HW i SW pobočkových ústředen, internetových ústředen, veřejných ústředen a internetových brán. Tester lze také použít k testování funkcí vzájemného propojení ústředen a operátorů nebo i ke kontrole kvality telefonních sítí.

PBX
NET
ATX
GTW
TST
Telefonní ústředny PhoNet jsou vyráběny na základě licence
poskytované firmou ProTel engineering, spol. s r.o.
a jsou určeny k provozu v členských zemích EU.
PhoNet - telefonní ústředny 5. generace
PhoNet - telefonní ústředny 5. generace
n
i malí herci dokáží hrát velké divadlo
n
i malé firmy přispívají k rozvoji techniky
n
i malé země mají své úspěšné výrobky
mapa stránek
NMC PhoNet 9000 - centrum telefonních sítí sloužící jako místo pro evidenci TDM, mobilních.a VoIP sítí, pro trvalé monitotování provozuschopnosti telefonních sítí a pro jejich vzájemné propojování. Pro laickou i odbornou veřejnost je k dispozici webové rozhraní a pro operátory je určen SW realizující funkce dohledového centra.
NMC