Pablo Software Solutions
PhoNet - telefonní ústředny 5. generace
PhoNet - telefonní ústředny 5. generace
n
i malí herci dokáží hrát velké divadlo
n
i malé firmy přispívají k rozvoji techniky
n
i malé země mají své úspěšné výrobky
Archiv - dokumentace a programy
Zde jsou ke stažení všechny aktuální dokumenty i programy, na které je odkazováno v jiných místech těchto webových stránek. Rozděleny jsou do těchto sedmi skupin:
Telefonní ústředny PhoNet jsou vyráběny na základě licence
poskytované firmou ProTel engineering, spol. s r.o.
a jsou určeny k provozu v členských zemích EU.

Obchodní dokumentace - obchodní prospekty PhoNet, obchodní letáky ústředen, všeobecné obchodní podmínky, základní technické požadavky a ceníky komponent, příslušenství i služeb.

Technická dokumentace - katalogové listy a prohlášení o shodě produktů, protokoly o testování ústředen, katalogové listy speciálních i standardních dílů PhoNet.

Specifikace služeb - úplné i zkrácené specifikace základních služeb, dopňkových služeb, rozšiřujících služeb, datových rozhraní, CTI programů a tenkého klienta PhoNet.

Ostatní dokumentace - obecné články, odborné články, příspěvky z odborných seminářů Teorie a praxe
IP telefnie pořádaných v letech 2004 a 2006.

Programové vybavení - instalační balíky uživatelských programů, zákaznických programů, monitorovacích programů a servisních programů PhoNet.

Volitelné příslušenství - obchodní prospekty, uživatelské návody, prohlášení o shodě a další dokumenty vydané výrobci nebo distrubutory příslušenství k ústřednám PhoNet.

Cizí dokumenty - některé relevantní normy, zákony, předpisy, cizí obecné informace k VoIP, cizí aplikační poznámky a cizí obchodní, odborné i obecné články.

mapa stránek