Pablo Software Solutions
PhoNet - telefonní ústředny 5. generace
PhoNet - telefonní ústředny 5. generace
n
i malí herci dokáží hrát velké divadlo
n
i malé firmy přispívají k rozvoji techniky
n
i malé země mají své úspěšné výrobky
Prodej - konkurenční výhody PhoNet

Ostatní sekce těchto stránek obsahují popisy technických vlastností telefonních ústředen PhoNet a základní informace z oblastí klasické telefonie, počítačových sítí a VoIP telefonie. V této sekci jsou
naopak soustředěny příslušné obchodní informace (tj. cenové podmínky a organizační postupy).

Pro zákazníky jsou zajímavé především konkurenční výhody:

Telefonní ústředny PhoNet jsou vyráběny na základě licence
poskytované firmou ProTel engineering, spol. s r.o.
a jsou určeny k provozu v členských zemích EU.
 
n Vysoce moderní produkt - architektura i technické principy ústředen PhoNet je řadí mezi nejmodernější telekomunikační systémy a v mnoha ohledech překonávají technickou úroveň většiny telefonních ústředen z nabídky renomovaných zahraničních výrobců.
n Podpora domácího výrobce - systém PhoNet byl vyvinut českou firmou a je vyráběn v české a slovenské firmě. V případě specifických požadavků nebo technických problémů je tak k dispozici přímá podpora výrobce i vývojářů, kteří se osobně a bez vzdáleností i bez jazykové bariéry mohou zapojit do řešení požadavků zákazníka.
n Standardní telefonní přístroje - ústředny PhoNet nevyžadují používání žádného speciálního příslušenství (např. systémové telefony) a jsou schopny obsluhovat všechny standardní druhy telefonů, telefonních vedení a linek i datových spojů. Zákazníci tak nejsou nuceni nakupovat specifická zařízení nabízená jediným výrobcem ale mohou si vybírat z bohaté nabídky různých výrobců telefonů i dalšího příslušenství telefonních ústředen.
n Mimořádná variabilita ústředen - ze systému PhoNet mohou být sestaveny malé, střední, velké i zvlášť velké ústředny určené pro obsluhu klasických analogových a ISDN telefonů i moderních IP telefonů či VoIP brán. Telefonní hovory mohou být přenášeny po klasických TDM spojích i pomocí moderních datových IP sítí. Pomocí systému PhoNet tak lze sestavit (tj. nabídnout) libovolnou konfiguraci ústředny požadované (resp. poptávané) zákazníkem.
n Jednoduché zvyšování kapacity - velikost ústředny PhoNet lze kdykoli snadno zvýšit v rozsahu od 32 do 140.000 telefonů. Zákazník si tak nemusí pořizovat telefonní ústřednu podle odhadu svých potřeb na několik let dopředu, ale může vycházet ze svých reálných okamžitých potřeb. Zákazník proto nemusí investovat do pořízení zbytečně velké ústředny, resp. nemusí vycházet z nejistých dlouhodobých odhadů svých předpokládaných potřeb.
n Úspora nákladů na kabelizaci - ústřednu PhoNet lze rozdělit na dílčí telefonní moduly propojené vzájemně pouze datovou sítí a lze tak velmi významným způsobem zkrátit délky všech klasických telefonních kabelů i rozsah souvisejících motážních prací. Jelikož cena kabelizace většinou značně převyšuje cenu telefonní ústředny, může zákazník často na telefonních kabelech ušetřit více než je pořizovací cena vlastní ústředny.
n Optimalizace výdajů za hovorné - k propojení systému PhoNet na navazující telefonní sítě lze vedle klasických TDM fixních spojů používat i virtuální internetové VoIP spoje a zároveň je PhoNet vybaven velmi kvalitní funkcí pro cenově optimální směrování telefonních hovorů. Provozovatelé těchto ústředen proto mohou pružně reagovat na průběžné změny ceníků všech blízkých i velmi vzdálených operátorů a trvale udržovat minimální výdaje za nákup hovorného.
n Velké množství telefonních služeb - telefonní ústředny PhoNet mají většinu telefonních funkcí nabízených různými konkurenčními produkty. Mimo jiné je systém PhoNet vybaven plnohodnotným rozhraním se signalizací č. 7, což ho řadí do nejvyšší kategorie spojovacích systémů využitelných i pro budování veřejných telefonních sítí. V případě potřeby lze navíc vlastnosti ústředen doplňovat o další telefonní a netelefonní služby.
n Velmi příznivá pořizovací cena - velká část výstavbových dílů ústředen PhoNet je založena na použití velkoseriově vyráběných počítačových komponent a mnoho funkcí je navíc realizováno pouze pomocí SW. Speciální části PhoNet jsou výrobkem českých a slovenských firem a nejsou zatíženy obchodní přirážkou světových výrobců telefonní techniky. Zvlášť markantně se cenová výhodnost projevuje u velkých telefonních systémů, u telefonních ústředen určených pro obsluhu IP telefonů či VoIP brán a u internetových či veřejných ústředen se signalizací SS7.
n Nízké personální náklady na provoz - systém PhoNet již není počítačově řízenou telefonní ústřednou ale lze ho charakterizovat jako počítačový systém s tzv. telefonními periferiemi, který je založen na důsledném využití datových IP sítí typu LAN, MAN i WAN. Běžný provoz i administraci telefonních ústředen tak dobře zvládají tzv. správci IT. Zákazník proto nepotřebuje dvě separátní skupiny specialistů na telefonní a počítčovou techniku, ale vystačí s jedinou skupinou techniků.
n Trvalý rozvoj vlastností produktu - firma ProTel nadále pokračuje v rozvoji technických vlastností HW i SW ústředen PhoNet a doplňuje ho o další telefonní i netelefonní funkce. Mimo jiné je vyvíjen SW moderního dohledového centra RePIC a je připravován HW a SW progresivně řešeného VoIP koncového zařízení ProTel.  S předstihem jsou ve firmě ProTel vyvíjeny další doplňky i modernizace systému PhoNet, které zajišťují trvalý náskok před vlastnostmi konkurenčních telefonních ústředen.
Vývoj telefonních ústředen 5. generace PhoNet provádí skupiny českých specialistů soustředěných ve firmě ProTel, kteří se již 17 let zabývají vývojem speciálního telefonního HW a SW, 10 let se věnují vývoji
v oblasti VoIP a již 4 roky dodávají systém PhoNet českým i slovenským provozovatelům.
 
mapa stránek