Pablo Software Solutions
PhoNet - telefonní ústředny 5. generace
PhoNet - telefonní ústředny 5. generace
n
i malí herci dokáží hrát velké divadlo
n
i malé firmy přispívají k rozvoji techniky
n
i malé země mají své úspěšné výrobky
Prodej - obchodní informace

Úvodní představu o dodacích podmínkách konkrétní telefonní ústředny PhoNet lze získat pomocí
rámcové poptávky na:
PBX PhoNet 3000 - pobočkovou telefonní ústřednu,
NET PhoNet 7000 - internetovou telefonní ústřednu,
GTW PhoNet 1000 - internetovou telefonní bránu,
ATX PhoNet 8000 - veřejnou telefonní ústřednu nebo
TST PhoNet 2000 - tester telefonních ústředen.

Současně s úvodní nabídkou obdrží zákazník vždy i webové odkazy na tyto obchodní dokumenty:
VOP - všeobecné obchodní podmínky,
ZTP - základní technické požadavky,
CEN - ceník komponent a příslušenství ústředen i souvisejících služeb
a katalogový list i prohlášení o shodě náležející k poptávané (resp. nabízené) ústředně PhoNet. Součástí úvodní nabídky jsou téměř vždy i různé doplňující otázky sloužící pro zpracování závazné nabídky.

V případě zájmu o příslušenství ústředny (např. o pevné či bezdrátové telefony, zvonková tabla či GSM nebo VoIP brány) lze základní informace získat pomocí rámcové poptávky příslušenství. V případě zájmu o montážní nebo servisní práce (např. o kabelizaci objektu) můžete použít rámcovou poptávku montáží.

Specialní činností je optimalizace výše výdajů za hlasové a datové služby (tj. výdajů za telefon i za Internet), o kterou můžete požádat prostřednictvím rámcové poptávky na analýzu.

Telefonní ústředny PhoNet jsou vyráběny na základě licence
poskytované firmou ProTel engineering, spol. s r.o.
a jsou určeny k provozu v členských zemích EU.
Jelikož pořízení nové telefonní ústředny není pro většinu lidí běžně prováděnou činností (životnost ústředen
se obvykle pohybuje mezi 10 a 20 roky), dovolujeme si Vám doporučit následující postup:

1. Zadat rámcovou potávku (viz výše) a vyčkat na zaslání naší úvodní nabíky.

2. Posoudit úvodní nabídku, zodpovědět doplňující otázky a vyčkat na závaznou nabídku.

3. Dále pak postupovat podle návrhu dodavatele, který je dán velikostí a složitostí zakázky:
    - v jednoduchých případech může být zakázka realizována i bez dalších konzultací i bez
      průzkumných prací v místě instalace ústředny (dílčí rizika jsou na obou stranách);
    - obvykle jsou však konzultovány různá specifika konkrétní zakázky a projednán postup
      montážních prací (např. přepojení telefonů i linek ze staré ústředny na novou);
    - u větších ústředen či atypických zakázek je účelné vykonat na místě instalace
      ústředny tzv. průzkumné práce a dojednat při nich způsob instalace ústředny;
    - u velkých nebo složitých zakázek je velice účelné písemně zdokumentovat současný
      stav, dojednaný způsob instalace, požadavky na zákazníka i celý rozsah díla a alespoň
      v podobě zjednodušeného projektu si vše se zákazníkem vzájemně odsouhlasit.

4. Zajistit náležitosti obsažené v požadavcích na objednatele (informace o číslování telefonů, o číslování
    telefonních přípojek, o adresaci datové sítě, specifikovat konfiguraci telefonních služeb, poskytnout
    potřebné IP adresy, zajistit přístup do místa instalace apod.).

5. Zajistit spoluúčast svých techniků při montáži ústředny, kteří tak naváží přímý kontakt s pracovníky
    dodavatele a začnou získávat znalosti a informace potřebné pro pozdější součinnost.

Platí pravidlo, že každý zákazník má jiné požadavky na telefonní ústřednu a realizace každé zakázka je proto poněkud odlišná. Naše dlouholeté zkušenosti a naše odborné zaujetí telefonií jsou pro Vás zárukou překonání různorodých technických i organizačních problémů. Naší snahou je, aby všechny tři slogany použité v záhlaví tohoto webu nebyla jen prázdná slova.

               S úctou.

                                                                                         Ing. Ivo Fišer
                                                                                         ředitel společnosti
                                                                                         ProTel engineering, spol. s r.o.
                                                                                         ivo.fiser@phonet.cz

mapa stránek