Pablo Software Solutions
PhoNet - telefonní ústředny 5. generace
PhoNet - telefonní ústředny 5. generace
n
i malí herci dokáží hrát velké divadlo
n
i malé firmy přispívají k rozvoji techniky
n
i malé země mají své úspěšné výrobky
Webové rozhraní - přehled
Vlastnosti a funkce telefonních ústředen PhoNet lze definovat pomocí velkého množství modifikovatelných parametrů. Jen velice malá část z těchto parametrů se zadává polohou mechanických konfiguračních propojek nebo změnou obsahu konfiguračních pamětí či prostřednictvím konfiguračních textových souborů. Převážná část modifikovatelných parametrů je tedy soustředěna do tzv. konfigurační databáze umístěné v  dohledovém procesoru. Změny vlastností a funkcí telefonních ústředen lze realizovat pomocí editace obsahu konfigurační databáze, a to prostřednictvím tzv. Tenkého klienta PhoNet, který je webovým rozhraním telefonních ústředen. Dokumentace Tenkého klienta má tyto čtyři částí:

Tenký klient PhoNet - základní principy - tento dokument obsahuje informace o základních principech používání aplikačního SW označovaného Tenký klient PhoNet, který slouží jako uživatelské, servisní i administrátorské rozhraní telefonních ústředen. Příručka obsahuje:
- popis základních principů databázové konfigurace,
- popis HW a SW požadavků na provoz tenkého klienta,
- popis způsobu spuštění a přihlášení k tenkému klientu,
- popis struktury hlavního okna tenkého klienta a
- popis zásad ovládání tenkého klienta.
Tento dokument je úvodem k dalším příručkám a je určen pro všechny osoby pracující s webovým rozhraním ústředen.

Tenký klient PhoNet - uživatelská část - tento dokument obsahuje informace o uživatelské části aplikačního SW označovaného Tenký klient PhoNet, která slouží pro počítačové sledování a ovládání telefonních funkcí ústředen. Příručka obsahuje:
- popis principu přístupových práv,
- popis sekce Moje konference,
- popis sekce Můj telefon,
- popis sekce Poslední volání,
- popis sekce Správa vzkazů a
- popis sekce Telefonní seznam.
Tento dokument navazuje na úvodní příručku a je určen zejména pro běžné uživatele ale současně i pro správce ústředen a servisní techniky.

Tenký klient PhoNet - konfigurace ústředny - tento dokument obsahuje informace o části aplikačního SW označovaného Tenký klient PhoNet, která slouží k vlastní konfiguraci vlastností a funkcí telefonních ústředen. Příručka obsahuje:
- popis sekce HW konfigurace,
- popis sekce Hromadný import dat,
- popis sekce Národní očíslovací plán,
- popis sekce Organizační struktura,
- popis sekce Očíslovací plán,
- popis sekce Režimy ústředny,
- popis sekce Skupiny společných služeb,
- popis sekce Správa zakázek,
- popis sekce Systémy CRM,
- popis sekce Tarifní schémata,
- popis sekce Typy dostupů,
- popis sekce Typy hlásek,
- popis sekce Typy přepočtů,
- popis sekce Typy tónů a
- popis sekce Typy vyzvánění.
Tento dokument navazuje na úvodní dvě příručky a je důležitý především pro správce ústředen a pro servisní techniky.

Tenký klient PhoNet - provoz ústředny - tento dokument obsahuje informace o části aplikačního SW označovaného Tenký klient PhoNet, která slouží k získávání informací a údajů vznikajících za provozu telefonní ústředny. Příručka obsahuje:
- popis sekce Detailní záznamy o volání,
-
popis sekce Faktory provozních zájmů,
- popis sekce Přehled kreditních údajů,
- popis sekce Přehled tarifních údajů a
- popis sekce Tarifní údaje a svazky.
Tento dokument navazuje na úvodní dvě příručky a je důležitý především pro správce ústředen a pro servisní techniky.

Telefonní ústředny PhoNet jsou vyráběny na základě licence
poskytované firmou ProTel engineering, spol. s r.o.
a jsou určeny k provozu v členských zemích EU.
1.
2.
3.
4.
mapa stránek