Pablo Software Solutions
Základní služby - obecně potřebné a zpravidle intuitivně užívané telefonní služby, které patří mezi nejčastěji provozované funkce ústředny (vnitřní, odchozí, příchozí a tranzitní volání, směrování odchozích a příchozích volání, účastnické tóny a vyzvánění, identifikace volajícího a volaného účastníka, omezení dostupu volání či délky hovorů, zamezení příchozích či odchozích volání apod.).

Rozšiřující služby - příležitostně požadované telefonní služby, které zajišťují specifické a v některých případech i netriviální funkce (různé telefonní konference, příchozí či odchozí telefonní hlásky, tzv. hlasová pošta, hudební pozadí při čekání, nahrávání telefonních hovorů i netelefonních rozhovorů, tzv. automatická spojovatelka, různé IVR automaty, tzv. kreditování hovorného, zkušební telefonní čísla apod.).
Doplňkové služby - příležitostně užívané a snadno zvládnutelné telefonní služby, které jsou požadovány hlavně v pobočkových a někdy též i ve veřejných nebo internetových ústřednách (přepojování a přesměrování hovorů,  převzetí vyzvánění, zpětná vyzvánění, přímá volba ihned, vyzváněcí skupiny, prioritně řízené čekání na uvolnění obsazeného, vrácení neúspěšně předaného volání, metody tarifování apod.).
Datové rozhraní - jedná se o skupinu počítačových rozhraní sloužících pro síťové napojení telefonní ústředny na spolupracující informačná systémy, který slouží: pro předávání záznamů o hovorech, pro ovládání stavů ústředny z CRM programů, pro předávání souborů s nahrávkami hovorů, pro směrování nebo blokování hovorů z CRM programů, pro směrování hovorů za pomoci eNUM serverů apod.).
Telefonní služby - přehled
Podstatou každé telefonní ústředny je poskytování telefonních služeb, kde některé z nich se dále člení na telefonní funkce. Každá telefonní ústředna musí zajišťovat základní služby, většina dnešních ústředen pak nabízí i doplňkové služby a některé moderní telefonní ústředny navíc poskytují i rozšiřující služby. Pro napojení telefonní ústředny na spolupracující informační systém slouží datová rozhraní. Stejně jako jsou členěny telefonní služby, je rozdělena i jejich dokumentace:
TEL
PhoNet - telefonní ústředny 5. generace
PhoNet - telefonní ústředny 5. generace
n
i malí herci dokáží hrát velké divadlo
n
i malé firmy přispívají k rozvoji techniky
n
i malé země mají své úspěšné výrobky
Telefonní ústředny PhoNet jsou vyráběny na základě licence
poskytované firmou ProTel engineering, spol. s r.o.
a jsou určeny k provozu v členských zemích EU.
SUP
EXT
DAT

mapa stránek