Pablo Software Solutions
Uživatelské nahrávání hovorů - služba je určena k příležitostnému nebo trvalému nahrání telefonních hovorů probíhajících z určitého telefonního přístroje, a to pro potřeby jeho uživatele. Tato služba má dvě telefonní funkce:
- nahrání aktuálního hovoru a
- nahrávání všech následujících hovorů.
V prvním případě bude nahrán pouze právě probíhající telefonní hovor, a to od okamžiku aktivace služby až do konce daného hovoru. Ve druhém případě pak budou nahrávány všechny hovory, a to od okamžiku aktivace služby až do jejího zrušení uživatelem.

Nahrávání netelefonních rozhovorů - služba je určena k nahrání obsahu rozhovoru mezi přímo jednajícími osobami, kde telefon je použit jako mikrofon a telefonní ústředna přitom slouží  jako nahrávací zařízení. Tato služba má dvě telefonní funkce:
- místní nahrávání netelefonních rozhovorů a
- dálkové nahrávání netelefoních rozhovorů.
V prvním případě bude nahrávání provedeno pomocí telefonu dané ústředny. Ve druhém případě pak bude nahrávání provedeno prostřednictvím libovolného telefonního přístroje veřejné telefonní sítě (např. pomocí mobilního telefonu).
Sytémové nahrávání hovorů - služba je určena k nahrávání všech telefonních hovorů probíhajících na určených portech telefonní ústředny, a to pro potřeby jejího provozovatele. Tato služba může být aktivní:
- na portu vnitřní strany ústředny a
- na portu vnější strany ústředny.
V prvním případě budou nahrávány všechny hovory probíhající z příslušného telefonního přístroje. Ve druhém případě budou nahrávány všechny hovory probíhající po daném telefonním spoji.
Rozšiřující služby - popisy

Příležitostně požadované telefonní služby, které zajišťují specifické a v některých případech též i netriviální funkce hlavně v pobočkových a někdy též i v internetových nebo veřejných ústřednách PhoNet:
PhoNet - telefonní ústředny 5. generace
PhoNet - telefonní ústředny 5. generace
n
i malí herci dokáží hrát velké divadlo
n
i malé firmy přispívají k rozvoji techniky
n
i malé země mají své úspěšné výrobky
Telefonní ústředny PhoNet jsou vyráběny na základě licence
poskytované firmou ProTel engineering, spol. s r.o.
a jsou určeny k provozu v členských zemích EU.
Nahrávání hlasových zpráv - služba je určena k nahrávání telefonních zpráv do hlasové schránky uživatele příslušného telefonního čísla. Tato služba má dvě telefonní funkce:
- nahrání aktuálního hovoru a
- nahrávání všech následujících hovorů.
X
X
X
1.
2.
3.
4.
mapa stránek