Pablo Software Solutions
PhoNet - telefonní ústředny 5. generace
PhoNet - telefonní ústředny 5. generace
n
i malí herci dokáží hrát velké divadlo
n
i malé firmy přispívají k rozvoji techniky
n
i malé země mají své úspěšné výrobky
Doplňkové služby - popisy

Příležitostně užívané a snadno zvládnutelné telefonní služby, které jsou požadovány hlavně v pobočkových a někdy též i ve veřejných nebo internetových ústřednách PhoNet:

1.
Přímá volba - služba je určena k samovolné volbě cílového telefonního čísla, ke které dojde automaticky po vyzvednutí sluchátka nebo jiném způsobu zahájení pokusu o hovor. Tato služba má dvě varianty, které se liší zpožděním před volbou telefonního čísla:
- přímá volba ihned a
- přímá volba zpožděná.
V první případě ústředna zahájí volbu předem určeného telefonního čísla ihned po zvednutí sluchátka. Ve druhém případě pak ústředna provede volbu čísla až po uplynutí zadaného časového limitu, ve kterém účastník sám nezahájí volbu telefonního čísla.
2.

Zkrácená volba - služba je určena k příležitostnému nebo trvalému nahrání telefonních hovorů probíhajících z určitého telefonního přístroje, a to pro potřeby jeho uživatele. Tato služba má dvě telefonní funkce:
- nahrání aktuálního hovoru a
- nahrávání všech následujících hovorů.
V prvním případě bude nahrán pouze právě probíhající telefonní hovor, a to od okamžiku aktivace služby až do konce daného hovoru. Ve druhém případě pak budou nahrávány všechny hovory, a to od okamžiku aktivace služby až do jejího zrušení uživatelem.

Telefonní ústředny PhoNet jsou vyráběny na základě licence
poskytované firmou ProTel engineering, spol. s r.o.
a jsou určeny k provozu v členských zemích EU.
mapa stránek