Pablo Software Solutions
PhoNet - telefonní ústředny 5. generace
PhoNet - telefonní ústředny 5. generace
n
i malí herci dokáží hrát velké divadlo
n
i malé firmy přispívají k rozvoji techniky
n
i malé země mají své úspěšné výrobky
Principy - servery eNUM

Jednou ze základních výhod IP telefonie je možnost bezplatných hovorů mezi dvěma VoIP koncovými zařízeními (tj. IP-HW či IP-SW telefony, VoIP bránami nebo VoIP telefonními ústřednami). Problémem však je, že při volání do cílové telefonní sítě není známé, zda volané telefonní číslo patří klasickému analogovému, ISDN či mobilnímu GSM telefonu nebo zda patří modernímu VoIP koncovému zařízení dostupnému po Internetu. V některých případech může být důležité, že telefonní ústředna obsluhující volaný telefon je dostupná přes Internet, ale ani tato informace není zpravidla dostupná na straně volajícího telefonu, ústředny či operátora. Za určitých okolností tak jsou telefonní hovory zbytečně zpoplatněny, neboť příslušná spojení jsou mezi terminujícími operátory vybudováno přes klasické telefonní sítě.

Z výše uvedených důvodů jsou v rámci Internetu provozovány tzv. eNUM servery, které ve spolupráci s DNS servery zajišťují pokus o překlad telefonního čísla ve tvaru doménového
jména na tzv. SIP adresu a tu pak na cílovou IP adresu volaného účastníka (tj. jeho koncového zařízení nebo telefonní ústředny, která dané zařízení obsluhuje).

Příklad možné součinnosti mezi volajícím telefonem napojeným např. na pobočkovou telefonní ústřednu,
DNS a eNUM serverem a volaným telefonem napojeným na VoIP bránu je znázorněn na obrázku.
Telefonní ústředny PhoNet jsou vyráběny na základě licence
poskytované firmou ProTel engineering, spol. s r.o.
a jsou určeny k provozu v členských zemích EU.

Pokud by nebylo známo, že volaný účastník je dostupný přes Internet, pak by telefonní hovor nutně probíhal přes klasické PSTN sítě a byl by zpoplatněn příslušnými tarify. Pokud však je pobočková ústředna na straně volajícího telefonu schopna přeložit číslo volaného do tvaru doménového jména a prostřednictvím DNS serveru úspěšně získá SIP adresu a následně IP adresu volaného telefonu, pak vybuduje bezplatné hovorové spojení přes Internet.

Tzv. eNUM server slouží k tomu, aby si vlastníci telefonů nebo ústředen dostupných pomocí Internetu mohli zaregistrovat své tzv. SIP adresy, resp. dvojice údajů umožňující překlad telefonních čísel na jim příslušející SIP adresy.

Důvod eNUM serverů má kořeny ve skutečnosti, že klasické telefonní sítě jsou "adresovány" za pomoci telefonních čísel, což je z důvodů kompatibility nutné zachovat i pro IP telefonii. V rámci Internetu se však adresace provádí pomocí doménových jmén a jim příslušných IP adres. Protože překladové DNS servery tvoří celosvětově fungující systém, je možné pomocí nich zkontrolovat internetovou dostupnost pro každé volané telefonní číslo.

Problematiky eNUM se týkají doporučení ITU-T E.164 nebo RFC 3953 a např. i následující prameny:
Nová dimenze telefonování
Budoucnost internetové telefonie
www.domainmaster.cz/enum/

Určitou komplikací v rozvoji užívání eNUM serverů jsou počáteční organizační a cenové nejasnosti spojené s provozem jeho národní úrovně.
mapa stránek