Pablo Software Solutions
PhoNet - telefonní ústředny 5. generace
PhoNet - telefonní ústředny 5. generace
n
i malí herci dokáží hrát velké divadlo
n
i malé firmy přispívají k rozvoji techniky
n
i malé země mají své úspěšné výrobky
Principy - paketový hovor

Jedná se o moderní tvar telefonního hovorového signálu, který je dnes používán na rozhraní telefonních ústředen určeném k připojení VoIP koncových zařízení (tj. IP telefonů a VoIP brán) a k modernímu VoIP způsobu vzájemného propojování telefonních ústředen (tj. pomocí hovorových spojů vedených přes datové sítě MAN nebo WAN). Tento tvar signálu se vyskytuje teprve v ústřednách 5. generace a téměř jistě bude používán nadále.
Telefonní ústředny PhoNet jsou vyráběny na základě licence
poskytované firmou ProTel engineering, spol. s r.o.
a jsou určeny k provozu v členských zemích EU.

Paketový tvar signálu vznikne tak, že úsek digitálního signálu o délce 2,5 až 50 msec (tj. 20 až 400 BYTE) je vložen do těla IP paketů typu UDP ve formátu RTP (dle RFC1889 a RFC1890). Celková velikost každého IP paketu je větší o jeho záhlaví 40 BYTE. Následný přenos paketového signálu mezi účastníky, resp. mezi koncovými zařízeními či telefonními ústřednami, je potom realizován pomocí datových IP sítí, a to současně s dalšími druhy datových signálů, což je cenově velmi efektivní.
Nejčastěji bývají používány kodeky G.711 (nejkvalitnější přenos, nejmenší požadavky na výkonnost, žádné přídavné zpoždění ale nejdelší hovorové pakety) a G.729a (nejnižší kvalita přenosu, náročný na výpočetní výkonnost, určité přídavné zpoždění, ale nejmenší délka paketů). Při obvyklé délce paketů 20 msec mají VoIP pakety kódované v G.711 celkovou délku 40+160 BYTE a pro hovor je potřeba min. 80 / 80 kbps (doporučit lze cca 100 / 100 kbps). Je-li použit kodek G.729a, pak je celková délka 40+20 BYTE a pro hovoru je třeba min. 24 / 24 kbps (doporučit lze cca 30 / 30 kbps). Nově se prosazuje kodek iLBC, který má podobné vlastnosti jako G.729 ale není licencován.

Paketová podoba hovoru má dvě hlavní výhody. Především tento tvar signálu vytváří podmínky pro přenos telefonního hovoru pomocí datových sítí, jejichž kapacita se rychle zvyšuje a překračuje kapacity klasických telefonních sítí. Zároveň při využití některých hlasových kodeků má paketový hovor menší nároky na objem přenášených dat, než je tomu u klasického digitálního hovoru. Nevýhodou je, že paketizace hovoru, obnova hovoru i transport paketů vkládají do telefonní cesty významné zpoždění, které může mít negativní vliv na kvalitu telefonního spojení (viz přenos paketů, hovorové echo a přenos faxů).

Systém PhoNet podporuje paketový tvar hovoru jak vůči koncovým zařízením (viz popis portů TEL), tak i vůči spolupracujícím ústřednám (viz popisy portů VED). V obou případech se jedná o podobu hovorového signálu odpovídají kodekům G.711a, G.726-32, G.729a, G.729b a iLBC.
V některých případech se před paketizací signálu kódovaného dle ITU-T G.711 ještě provádí jeho komprese za pomoci tzv. kodeku, čímž je dosaženo zmenšení velikosti těla paketů na 50 až 10% původní velikosti. Tato komprese však vyžaduje určitou výpočetní výkonnost (vyjádřeno v MIPS), projeví se částečným zhoršením kvality přenosu hlasu (vyjádřeno v MOS) a určitým přídavným zpožděním v přenosu hovoru. Významnou výhodou je však menší požadavek na šířku pásma.
mapa stránek