Pablo Software Solutions
PhoNet - telefonní ústředny 5. generace
PhoNet - telefonní ústředny 5. generace
n
i malí herci dokáží hrát velké divadlo
n
i malé firmy přispívají k rozvoji techniky
n
i malé země mají své úspěšné výrobky
Principy - hovorové echo

Na kvalitu telefonního hovoru může mít negativní vliv přítomnost echa (tj. ozvěny vlastních slov), které může mít dvě základní příčiny:

akustické echo
Vzniká částečným přenosem hlasu ze sluchátka do mikrofonu. Typicky dnes vzniká u mobilních telefonů, u bezdrátových telefonů nebo při hlasitém příposlechu. Tento druh echa je méně významný, neboť mobilní sítě a kvalitní bezšňůrové telefony echo systematicky eliminují a u hlasitého příposlechu je takové echo považováno za přijatelné.

elektrické echo
Vzniká nevyvážeností telefonní vidlice převádějící 4-drát na 2-drát. Typicky dnes vzniká v místě umožňujícím napojit na digitální či na paketové telefonní ústředny analogový typ telefonu. Tento druh echa se vyskytuje relativně často (odhadem u 15 až 30 % analogových telefonů, ale jen v některých případech se projeví rušivě - viz dále).

Na nevyvážení tzv. vidlice se mohou podílet: nekvalita vlastní vidlice, nekvalita vyvažovače vidlice, délka a parametry účastnického vedení a impedance telefonního přístroje. Nepříjemná je ale skutečnost, že echo vzniká na straně naslouchajícího účastníka, ale nepříznivě se projeví na straně hovořícího účastníka. Za vznik echa tak většinou nemůže ústředna ani operátor, na které je postižený účastník napojen.

V klasických telefonních sítích, které nazahrnují žádné VoIP úseky, se telefonní echo projevuje jen zcela výjimečně. Důvodem je skutečnost, že doba dopředného přenosu hovorového signálu i zpětného přenosu echa je v klasických sítích velmi krátká (zpravidla jednotky msec) a rušivý vliv echa je nepříznivě vnímán až při větším zpoždění mezi vlastními slovy a jejich ozvěnou (cca od 100 msec výše). U telefonních hovorů, kde ani na jedné straně není použit analogový telefon, se echo nevyskytuje.

Podmínky pro vznik a současně i pro nepříznivý vliv echa nastávají především tehdy, je-li na straně naslouchajícího použit analogový telefon napojený na nevyváženou vidlici a telefonní síť má alespoň jednu VoIP část s příliš dlouhou celkovou dobou přenosu a zpracování hovorového signálu. Zejména je tomu v případech, kdy hovořící používá IP telefon nebo VoIP bránu s příliš velkým přijímacím jitter bufferem.

I když echo zpravidla vzniká v rámci klasické PSTN sítě, bývá však jeho odstranění poněkud nelogicky zajišťováno v rámci VoIP sítě, a to v místech jejich vzájemného propojení. K potlačení negativního vlivu echa slouží zařízení označovaná jako "echo cancelery", která jsou vřazována do E1 svazků nebo zabudována přímo do používaných VoIP převodníků. Potlačováno bývá zpravidla echo vstupující do VoIP sítě a kratší než 128 msec. Pokud je u některého IP telefonu nebo VoIP brány deklarována jeho schopnost potlačovat echo, pak se jedná o ozvěnu vznikající přímo v tomto zařízení a nikoli o schopnost potlačovat ozvěnu vznikající na protějším konci hovorového spojení.

Problematiky echa se týkají doporučení ITU-T G.107, G.108, G.109, G.113, G.126, G.131, G.164, G.165, G.167 i G.168 a následující prameny:
Problematika echa v IP telefonii
Síťový plán přenosových parametrů telefonních sítí
Impact of Dealy in Voice over IP Services
Echo in Voice over IP Systems
Echo Sounder and Echo Generator

Echo lze považovat za jednu z dětských nemocí IP telefonie. Systém PhoNet má v deskách AUS i AUV zabudováno potlačení echa na blízkém konci (s limitem 64 msec) a u desek PCM, PRI i SS7 se připravuje potlačení echa na vzdáleném konci (s limitem 128 msec).
Telefonní ústředny PhoNet jsou vyráběny na základě licence
poskytované firmou ProTel engineering, spol. s r.o.
a jsou určeny k provozu v členských zemích EU.

mapa stránek