Pablo Software Solutions
PhoNet - telefonní ústředny 5. generace
PhoNet - telefonní ústředny 5. generace
n
i malí herci dokáží hrát velké divadlo
n
i malé firmy přispívají k rozvoji techniky
n
i malé země mají své úspěšné výrobky
Principy - technické normy

ITU-T (International Telecommunications Union - Telecommunications sector)
Specializovaný orgán OSN, jehož členem je přes 200 zemí, který vydává tzv. doporučení mající však povahu celosvětových technických norem (dnes existuje přes 3.000 specifikací). Jedná se o poněkud těžkopádně fungující organizaci, která je však považována za nejvyšší autoritu respektovanou výrobci i provozovateli. Jednotlivá doporučení často vznikají jako kompromisy konkurenčních zájmů. Na přípravě doporučení pracují tzv. Study Group (účelově ustanovené studijní skupiny). Aktuální sada doporučení je vydávána čtyřikrát do roka (část je k dispozici zdarma a část za úhradu). Přílohou některých doporučení jsou i příslušné zdrojové texty nebo testovací vzorky dat (např. u specifikací kodeků). Doporučení jsou označována kombinací písmena a číslic (např, G.711). Lze je získat ze stránek ITU-T, v tištěné i elektronické formě jsou k nahlédnutí v knihovně TESTCOM nebo v knihovně firmy ProTel.

IETF (Internet Engineering Task Force)
Otevřená internetová komunika sdružující v rámci ISOC (Internet Society) zájemce o rozvoj Internetu, která zodpovídá za přípravu RFC (Request for Comments) považovanými defakto za normy (dnes je schváleno přes 3.800 specifikací). Ideu nového protokolu nebo principu může vydat kdokoli, a to ve formě "internet draft", který pokud se ujme je označen za "proposed standard" a po určité době se může stát neoficiální normou "draft standard". Standardy jsou označovány jako RFC (např. RFC 3900). Na diskuzi i projednávání standardů se mohou účastnit všichni uživatelé internetu. Aktuální znění RFC lze získat zdarma na stránkách IETF.

ETSI (European Telecommunications Standards Institute)
Organizace vytvářející evropské normy pro oblast telekomunikací. Problematikou IP telefonie se zabývá TIPHON. Všechny normy ETSI lze získat zdarma na stránkách ETSI.

ČNI (Český normalizační institut)
Státní organizace, která je jako jediná v ČR oprávněná dodávat všechny technické normy (tzv. ČSN) a podávat k nim  veškeré informace i služby. Všechny vydané ČSN jsou k dispozici v tištěné nebo elektronické formě, a to výhraně za úhradu (!!!), zákonná dodací lhůta je do 14 dnů (!!!).
Telefonní ústředny PhoNet jsou vyráběny na základě licence
poskytované firmou ProTel engineering, spol. s r.o.
a jsou určeny k provozu v členských zemích EU.

mapa stránek