Pablo Software Solutions
PhoNet - telefonní ústředny 5. generace
PhoNet - telefonní ústředny 5. generace
n
i malí herci dokáží hrát velké divadlo
n
i malé firmy přispívají k rozvoji techniky
n
i malé země mají své úspěšné výrobky
Principy - klasická telefonie

Vývojové etapy technického řešení telefonních ústředen bývají popisovány jako tzv. generace, které se liší principem spojovacího pole, kódováním hovorového signálu a principem řízení ústředen. Jako každý pokus o klasifikaci, je i tento značně zjednodušující, neboť existovaly i různá hybridní řešení telefonních ústředen.
1. generace ústředen
Spojovací pole bylo řešeno pomocí synchronních prostorových prvků (tj. elektromechanických krokových voličů). Hovory byly přenášeny v podobě analogového signálu a řízení těchto ústředen bylo řešeno pevnou reléovou logikou. Klasickým zástupcem byly telefonní ústředny TESLA P51 používané v české i slovenské síti až do poloviny 90. let minulého století. Dnes už se s takovými ústřednami v telefonní síti nesetkáte.

2. generace ústředen
Spojovací pole bývalo sestaveno z asynchronních prostorových modulů (tj. elektromechanických křížových spínačů). Hovory byly přenášeny v analogové podobě a řízení zajišťovala pevná reléová logika doplněná někdy o diskrétní elektronické a polovodičové prvky. Typickým modelem používaným až do konce minulého století byly např. ústředny TESLA PK 202. Taková ústředna se už v české a slovenské síti téměř jistě nenajde.

3. generace ústředen
Spojovací pole bývá řešeno jako asynchroní prostorový modul, a to pomocí speciálních polovodičových prvků. Hovory jsou spojovány a přenášeny v analogovém tvaru a k řízení těchto ústředen se používají porocesorové obvody. Ještě dnes je takových ústředen v provozu velké množství, a to především v různých firmách, organizacích a institucích (např. velmi malé ústředny Panasonic, 2N, Alfatel, Bosch nebo různé další dálněvýchodní výrobky).

4. generace ústředen
Spojovací pole funguje u těchto ústředen na principu tzv. časového multiplexu PCM a hovory jsou zde přenášeny ve tvaru E1 2Mbps nebo jeho násobků. K řízení ústředen jsou zásadně používány počítačové či mikroprocesorové jednotky. Z těchto druhů ústředen je dnes vybudována převážná část české a slovenské pevné i mobilní sítě (tj. pomocí typů Alcatel S12 a Siemens EWSD). Výsledkem  je pak plně digitální telefonní síť.
Klasická telefonie tak slouží především pro přenos hlasového signálu a přenos dat je možný buď pomocí analogových modemů nebo prostřednictvím synchroně fungujících digitálních kanálů. V dnešní klasické telefonii se tedy lze setkat s analogovým a digitálním hovorovým signálem. Vůči koncovým zařízením (tj. telefonů, faxům a pobočkovým ústřednám) jsou dnes používány signalizace U+CLIP, K+CLIP a DSS1. Mezi telefonními ústřednami i mezi operátory se pak vyskytuje téměř výhradně signalizace SS7.

Nejmodernější vývojovou etapu klasických telefonních sítí jsou telefonní ústředny a koncová zařízení typu ISDN. Ještě v 80. letech téměř nikdo asi nepochyboval, že do určité doby vymizí analogové telefony, že hlasové telefonní sítě budou plně odpovídat standardu ISDN a že tím zároveň budou vytvořeny velmi dobré předpoklady pro rychlé a kvalitní přenosy dat ... :-)

Jenže už v 90. letech se objevil pojem VoIP a čeští vývojáři byli u toho :-)
Telefonní ústředny PhoNet jsou vyráběny na základě licence
poskytované firmou ProTel engineering, spol. s r.o.
a jsou určeny k provozu v členských zemích EU.

mapa stránek