Pablo Software Solutions
Analogové telefony
Stabilní (tzv. šňůrové) telefony vybavené 2-drátovým analogovým rozhraním se signalizací U a doplněné případně i funkcí pro zobrazení čísla volajícího (tzv. CLIP). Nejjednodušší, nejlevnější, nejspolehlivější telefony, s jednoduchým a intuitivním ovládáním. Mimo jiné jsou vhodné pro pracoviště s intenzivním provozem (např. pro různá call centra).
Katalog příslušenství
Různý telekomunikační HW a SW zajišťovaný od dalších dodavatelů a sloužící pro kompletaci zakázek dle požadavků nebo potřeb cílových zákazníků. K dispozici jsou zde obchodní i technické popisy a zpravidla též informace o kompatibiltě s telefonními ústřednami PhoNet.

ISDN telefony
Stabilní (tzv. šňůrové) telefony vybavené 4-drátovým ISDN rozhraním se signalizací DSS1 a zobrazením čísla volajícího (tzv. CLIP). Kvalilní a spolehlivě fungující telefony. Možnost připojit více telefonů na jednu linku. Doplněné o další služby a funkce. Vhodné pro vedoucí pracovníky, obchodní pracoviště, sekretářky nebo asistetky.
IP-SW telefony
Počítačový SW s podporou signalizace SIP, určený pro osobní počítače vybavené mikrofonem a reproduktorem, náhlavní soupravou nebo telefonním sluchátkem. Program umožňující používat notebook i pro levné či bezplatné telefonování. Vhodný je např. pro obchodní cestující, pro servisní techniky, pro zahraniční cesty nabo jako "druhý telefon".
IP-HW telefony
Stabilní (tzv. šňůrové) telefony vybavené LAN rozhraním typu Ethernet se signalizací SIP, doplněné případně i o datový HUP nebo SWITCH. Moderní přístroje umožňující eventuálně řešit problémy s nedostatkem telefonních kabelů, s neexistencí telefonní linky a dovolující snadné "přemísťování" telefonního čísla mezi různými lokalitami.
 
WiFi telefony
Přenosné (tzv. bezšňůrové) telefony napojitelné na analogové, ISDN nebo VoIP rozhraní a komunikující se základnovou stanicí dle standardu WiFi. Moderní přístroje, které budou používány v oblastech s dobrým pokrytím WiFi (kancelářské objekty, hotely, městké aglomerace apod.). Existují již i GSM mobily s možností WiFi/VoIP telefonie.
Náhlavní soupravy
Telefonní sluchátka určená pro pracoviště s intenzivní obsluhou telefonních hovorů (např. pro spojovatelky nebo personál call center). Existují šňůrová nebo bezšňůrová provedení. Obsluha hovorů se provádí pomocí talčítek klasického telefonu nebo pomocí adaptétu náhlavní soupravy nebo pomocí používaného zákaznického SW.
GSM brány
Převodníky mezi analogovým, ISDN nebo VoIP rozhraním a mobilní telefonní sítí typu GSM, které slouží pro odchozí i příchozí telefonní hovory. Umožňují citelně snížit náklady na volání z pevných telefonů obsluhovaných pobočkovou ústřednou směřující na mobilní telefony (optimální směrování všech hovorů zajišťuje automaticky telefonní ústředna).

VoIP brány
Převodník mezi analogovým nebo ISDN telefonním rozhraním se signalizací U či DSS1 a datovým VoIP rozhraním se signalizací SIP. Kombinují výhody klasického telefonu (např. intuitivní ovládání a nízkou cenu) s výhodami IP telefonů (možnost bezplatného či levného telefonování). Často jsou kombinovány s ADSL modemem, LAN switchem, WiFi apod.
DECT telefony
Přenosné (tzv. bezšňůrové) telefony napojitelné na analogové, ISDN nebo VoIP rozhraní a komunikující se základnovou stanicí dle standardu DECT. Klasické přístroje mající dosah až 100 m ve volném prostoru a cca do 30 m uvnitř objektů. Existují buď v individuálním nebo skupinovém provedení a jejich dosah lze zvětšovat pomocí tzv. opakovačů.

Zvonková tabla
Sestavy zvonkových tlačítek dovybavená často interkomem, které mají zpravidla rozhraní (resp. funkce i vlastnosti) telefonních přístrojů. Bývají umístěna u vchodu do objektů nebo do jejich samostatně uzavíratelných částí a umožňují přivolat ke vchodu jednotlivé osoby, a to prostřednictvím jejich telefonů napojených na pobočkovou ústřednu.
Uživatelské programy
SW sloužící pro počítačovou podporu uživatelů telefonních ústředen (např. pracoviště spojovatelky, asistentky, recepční nebo call centra). Pokud má uživatel na stole vedle telefonu i počítač, pak mu lze zobrazit přehled zmeškaných volání, jméno nebo i další údaje o volajícím, umožnit jednotlačítková volbu, umožnit ovládání telefonních služeb atd.

Zákaznické programy
SW sloužící pro počítačovou podporu provozovatelů telefonních ústředen (např. tarifikační, rozúčtovací a fakturační programy). Tyto programy slouží např. k rozúčtování nákladů na hovorné, k napojení na obchodní i účetní databáze zákazníků, k organizaci či evidenci práce odchozích nebo příchozích call center apod.

Speciální zařízení
Různá speciální koncová nebo přenosová zařízení (např. nemocniční interkomy, dispečerské pulty, rozhlasové centrály nebo potlačovače echa, rozbočovače a slučovače telefonních linek, zařízení pro dálkové sledování stavů nebo měření hodnot, zařízení pro dálkové ovládání navazujích technologií, speciální telefonní koncová zařízení, ...).

PhoNet - telefonní ústředny 5. generace
PhoNet - telefonní ústředny 5. generace
n
i malí herci dokáží hrát velké divadlo
n
i malé firmy přispívají k rozvoji techniky
n
i malé země mají své úspěšné výrobky
Telefonní ústředny PhoNet jsou vyráběny na základě licence
poskytované firmou ProTel engineering, spol. s r.o.
a jsou určeny k provozu v členských zemích EU.
CTI-SW
CRM-SW
mapa stránek