Pablo Software Solutions
PhoNet - telefonní ústředny 5. generace
PhoNet - telefonní ústředny 5. generace
n
i malí herci dokáží hrát velké divadlo
n
i malé firmy přispívají k rozvoji techniky
n
i malé země mají své úspěšné výrobky
ČVUT FEL, Katedra telekomunikační techniky
SDĚLOVACÍ TECHNIKA, měsíčník pro elektroniku a telekomunikace
ProTel engineering, spol. s r.o., firma zabývající se vývojem HW a SW

uspořádaly 26. a 27. května 2004
v Kongresovém centru Hotelu Olšanka

1. dvoudenní odborný seminář

Teorie a praxe IP telefonie

Přípravný výbor:
Doc. Ing. Boris Šimák, Ing. Radko Hochman CSc., RNDr. Petr Beneš,
Ing. Pavel Bezpalec, Ing. Dag Jeger CSc., Ing. Vladimír Kryštof a Ing. Ivo Fišer
1. Konvergence telekomunikačních a informačních technologií (284 kB)
    Ing. Radko Hochman, CSc. - ProTel engineering, spol. s r.o.

2. Problematika QoS v klasických a IP telefonních sítích (227 kB)
    Doc. Ing. František Křížovských, CSc. - ČVUT FEL, Katedra telekomunikační techniky

3. Technické principy IP telefonie (246 kB)
    Ing. Miroslav Vozňák, Ph.D. - VŠB FEI, Katedra elektroniky a telekomunikační techniky

4. Principy zpracování hlasu v klasické a IP telefonii (296 kB)
    Doc. Ing. Boris Šimák, CSc. - ČVUT FEL, Katedra telekomunikační techniky

5. Metody signalizace v telekomunikačních sítích (250 kB)
    Ing. Milan Rada, CSc. - TESTCOM, Technický a zkušební ústav telekomunikací a pošt

6. Signalizační a komunikační protokol v IP telefonii (336 kB)
    Ing. Pavel Bezpalec - ČVUT FEL, Katedra telekomunikační techniky

7. Číslování a komunikační protokoly v IP sítích (236 kB)
    Ing. Pavel Troller, CSc. - GTS CZECH a.s. a ČVUT FEL, Katedra telekomunikační tech.

8. Přenosové plány (útlum a zpoždění) v klasických a IP sítích (281 kB)
    Ing. Martin Otradovec - TESTCOM, Technický a zkušební ústav telekomunikací a pošt

9. Měření a hodnocení QoS v IP telefonii (250 kB)
    Doc. Ing. Jan Holub Ph.D. - ČVUT FEL, Katedra měření

10. Ekonomické aspekty IP telefonie (286 kB)
      Ing. David Capoušek - Contactel s.r.o.

11. Normalizační aktivity v oboru IP telefonie (229 kB)
      Ing. Rita Pužmanová, CSc., MBA - nezávislý publicista

12. Panelová diskuze - role regulátora v oblasti veřejné IP telefonie
      RNDr. Petr Beneš - SDĚLOVACÍ TECHNIKA, měsíčník pro elektroniku a telekomunikace
mapa stránek