PhoNet - telefonní ústředny 5. generace
PhoNet - telefonní ústředny 5. generace
n
i malí herci dokáží hrát velké divadlo
n
i malé firmy přispívají k rozvoji techniky
n
i malé země mají své úspěšné výrobky
Principy - dohledový procesor PhoNet

Dohledový procesor je centrální částí všech telefonních ústředen PhoNet a jsou v něm provozovány následující tři balíky speciálních serverového software:
DP_SW ..... centrální konfigurační databáze, evidence záznamů o telefonních hovorech, o provozním
                   zatížení a o provozních stavech, analýza čísla volaného, programy tenkého klienta, další
                   serverové programy, webový i mailový server atd;
AP_SW ..... odchozí i příchozí hlásky, hlasová pošta i nahrávání telefonních hovorů, telefonní konference,
                   IVR automaty, řízení telefonních volání přicházející od IP telefonů nebo po VoIP spojích;
RTP_SW ... konverze hlasových kodeků, směrování hlasových paketů přes síťové NATy a kopírování
                   obsahu hlasových paketů;
Modul DP_SW je v každé ústředně provozován právě jednou, moduly AP_SW i RTP_SW ale mohou být provozovány vícenásobně. Jedna instance modulu AP_SW slouží pro obsluhu cca 2.400 SIP telefonů a jeden RTP_SW slouží pro obsluhu cca 90 souběžných hovorů. Velikost sestavy dohledového serveru PhoNet (tj. počet HW serverů) i jeho spolehlivost (tj. druh a redundance HW serverů) závisí na kapacitě dané telefonní ústředny.
Malé ústředny PhoNet (cca do 100 portů) jsou založeny na použití jen jednoho poloprůmyslového
19" serveru osazených jedním pevným diskem a jednou síťovou kartou LAN 10/100 Mbps.
Střední ústředny PhoNet (cca od 100 do 1.000 portů) jsou založeny na použití dvou poloprůmyslových
19" serverů osazených po jednom pevném disku a jedné síťové kartě LAN 10/100 Mbps.
Velké ústředny PhoNet (cca od 1.000 do 10.000 portů) jsou založeny na použití 1+2 až 1+8 kvalitních
19" serverů osazených po dvou pevných discích v režimu Raid 1 a po jedné nebo dvou síťových kartách
LAN 100 Mbps. Použít lze např. 1U servery od firem Siemens, DELL, HP nebo IBM.
Zvlášť velké ústředny PhoNet (cca od 10.000 do 30.000 portů) jsou založeny na použití 1+8 až 1+28 kvalitních serverů (1x pro DP_SW, 4 až 14x pro AP_SW a 4 až 14x pro RTP_SW ), kde databázový server je osazen skupinou zálohovaných pevných disků v režimu Raid 5, ostatní servery jsou osazeny po dvou pevných discích v režimu Raid 1 a všechny servery mají po dvou síťových kartách LAN 100/1000 Mbps. Používány jsou např. 19" Blade Servery od firmy IBM.
Mimořádně velké ústředny PhoNet (cca od 30.000 do 140.000 portů) jsou založeny na použití 2+28 až
2+112 kvalitních serverů (zdvojený pro DP_SW, 14 až 56x pro AP_SW a 14 až 56x pro RTP_SW) využívajících společné diskové pole (tj. bez lokálních disků) a dvojité síťové karty LAN 100/1000 Mbps. Používány jsou např. 19" Blade Servery od firmy IBM.
Telefonní ústředny PhoNet jsou vyráběny na základě licence
poskytované firmou ProTel engineering, spol. s r.o.
a jsou určeny k provozu v členských zemích EU.

Sestava dohledového procesoru mimo jiné zajišťuje obsluhu VoIP koncových zařízení a telefonních spojů. Administrace dohledového procesoru a tedy i ústředny PhoNet se provádí pomocí tzv. tenkého klienta.
mapa stránek