Pablo Software Solutions
PhoNet - telefonní ústředny 5. generace
PhoNet - telefonní ústředny 5. generace
n
i malí herci dokáží hrát velké divadlo
n
i malé firmy přispívají k rozvoji techniky
n
i malé země mají své úspěšné výrobky
Principy - datové sítě

Podmínkou efektivního využívání počítačů je jejich vzájemné propojení sloužící k elektronickému předávání informací (resp. k přenosu dat) mezi osobními počítači a počítačovými servery. Datové sítě a počítačové sítě jsou tak dva různé pojmy sloužící pro označení kabelových rozvodů i tras a HW i SW sloužícího ke směrování datových toků. Za posledních 10 let se přitom dramaticky zvýšila rychlost přenosu dat a současně se neuvěřitelně snížila cena potřebných HW komponent, ze kterých se datové sítě budují. Počítačové sítě se obvykle člení podle jejich rozlehlosti.


LAN (Local Area Network) - lokální datová síť
Jedná se o počítačovou síť pokrývající jeden objekt nebo areál a sloužící obykle pouze jedné společnosti, organizaci či instituci (např. výrobnímu podninku, školní budově nebo finačnímu úřadu). Běžná přenosová rychlost bývá 10 Mbps až 1 Gbps a převážné se jedná o sítě typu Ethernet využívající protokoly TCP/IP. Páteř sítě může být vybudována na optických rozvodech a ostatní části rozvodů pak jsou většinou metalické. Sítě LAN mívají rozměry desítek metrů až jednotek kilometrů. Tyto sítě zpravidla provozují přímo vlastníci objektů.

MAN (Metropolitan Area Network) - metropolitní datová síť
Tyto počítačové sítě zpravidla pokrývají území určité městské části nebo městské aglomerace a téměř vždy využívají protokoly TCP/IP. Páteřní spoje bývají vybudovány na optických spojích s kapacitou 1 až 10 Gbps, podružné spoje mohou být založeny na optických nebo radiových spojích s kapacitou 100 Mbps až 1 Gbps a napojení jednotlivých objektů či areálů (resp. jejich LAN) bývá radiové nebo metalické s kapacitou 1 až 100 Mbps. Tyto sítě jsou většinou využívány souběžně více různými subjekty (např. pro státní instituce, školní i komerční areály či hotelové i bytové objekty). Sítě MAN mívají rozměry jednotek až desítek kilometrů. Takové sítě provozují buď územní organizace nebo telekomunikační operátoři.

WAN (Wide Area Network) - rozlehlá datová síť

Takovéto počítačové sítě mohou pokrývat určitý region, stát, kontinent nebo mohou mít celosvětovou povahu. Nejčastěji jsou založeny na protokolech ze skupiny TCP/IP. Páteřní spoje jsou téměř vždy založeny na optických spojích s kapacitou 1 až 100 Gbsp a mívají topologii neúplného polygonu (výjimečně mohou být tvořeny i satelitními spoji). Na meziměstské a mezinárodní spoje jsou napojeny různé městské aglomerace (tj. sítě MAN) nebo přímo velké areály a objekty (tj. sítě LAN). Podobné sítě většinou provozují skupiny spolupracujících telekomunikačních operátorů. Sítě WAN tedy mohou mít rozměry až desítek tisíc kilometrů.

Internet - celosvětová síť počítačových sítí

První počítačové sítě původně vznikaly na zakázku americké armády. Velmi brzy je však začaly ke vzájemnému propojování používat univerzity i výzkumné ústavy a následně si je začaly pořizovat i obchodní společnosti, státní instituce a všechny další organizace. Datové propojování akademických institucí (resp. vzájemné propojení jejich serverů a osobních počítačů) tak bylo na počátku celosvětové datové sítě sítí, pro kterou se vžil název Internet.

Vedle existujích celosvětových, národních i místních veřejných telefonních sítí sloužících převážně pro hlasové spojení a jen příležitostně pro relativně pomalé přenosy dat, vznikla i síť Internet, jejíž kapacita rostla závratným tempem. Komutovaná telefonní síť tak nejprve sloužila ke zprostředkování přístupu na Internet, ale později začal převažovat přístup pomocí různých druhů pevných spojů (např. ADSL, WiFi nebo E1 2 Mbps či kabelovou televizí). Protože světové, národní ani firemní telefonní sítě již zdaleka nestačí pro potřeby přenosů dat, existují obě sítě souběžně.

Jelikož objem přenosu datových informací postupně dosáhl a překonal objem přenosu hlasu, byly postupně vytvořeny kvantitavní i kvalitativní předpoklady pro přenos hlasu po IP datových sítích a začaly se používat moderní pojmy internetová telefonie, IP telefonie, VoIP nebo konvergece.

Od té doby se však telefonní mechanici, technici a inženýři musí velmi dobře orientovat v technických principech sítí Ethernet, sítí TCP/IP, v jejich adresaci, v principech síťových prvků a v hardware i software počítačových serverů ... :-(
Telefonní ústředny PhoNet jsou vyráběny na základě licence
poskytované firmou ProTel engineering, spol. s r.o.
a jsou určeny k provozu v členských zemích EU.

mapa stránek