Pablo Software Solutions
PhoNet - telefonní ústředny 5. generace
PhoNet - telefonní ústředny 5. generace
n
i malí herci dokáží hrát velké divadlo
n
i malé firmy přispívají k rozvoji techniky
n
i malé země mají své úspěšné výrobky
Principy - aktivní síťové prvky

Datové sítě jsou vytvářeny pomocí následujících základních zařízení (v abecedním pořadí).

bridge (most)
Starší druh zařízení sloužícího ke spojování různých částí (resp. segmentů) sítí LAN, které je dnes již zpravidla nahrazeno rozbočovači (tj. huby) nebo ještě lépe přepínači (tj. switchi).

firewall (ochranný počítač)
SW určený k ochraně sítě LAN před útoky ze sítě MAN nebo WAN, tj. zpravidla před útoky přicházejícími z Internetu. Zároveň může tento SW chránit proti úniku dat ze sítě LAN do sítí MAN nebo WAN. Funguje tak, že buď kontroluje každý paket, zda vyhovuje stanoveným bezpečnostním pravidlům nebo provádí analýzu obsahu paketů. Síťový firewall se umísťuje buď do brány (tj. do gatewaye) či do směrovače (tj. do routeru) napojujících obvykle lokální síť na Internet. Osobní firewall se umísťuje do jednotlivých osobních počítačů.

gateway (brána, převodník)
HW a SW sloužící k propojení různých sítí, které používají různé protokoly a provádějící proto zároveň i konverzi formátu dat předávaných mezi dvěma sítěmi. V internetové telefonii se jedná o zařízení zajišťující převod hlasových a řídících informací mezi klasickou PSTN a moderní VoIP telefonní sítí (resp. mezi zařízeními patřícími do těchto sítí).

hub (rozbočovač)
Starší druh zařízení sloužícího ke vzájemnému propojení počítačů patřících do jedné LAN. Pasivní centrální propojovací bod LAN propojující kabely vedoucí ke klientům i serverům dané sítě. V rámci segmentu sítě tvořeného rozbočovačem může být souběžně přenášen jediný datovou zprávu.

klient (síťový klient)
Počítač sloužící zpravidla pro přímé potřeby jednotlivých osob (tzv. osobní počítač), který může eventuálně ukládat informace na síťové servery nebo načítat data ze serverů. Klient je zpravidla zapnut (resp. funguje) jen po omezený čas (např. v pracovní době uživatele).

NAT (Network Address Translation)
SW sloužící pro překlad (resp. převod) privátních IP adres na jedinečné veřejné IP adresy i naopak. Tento SW je zpravidla součástí firewallu nebo routeru a je nutný ke zpřístupnění částí vnitřní sítě schované za firewallem či routerem. Vytvořené dvojice IP adres jsou přechodné (např. 100 sec).

router (směrovač)
Zařízení, které přeposílá zprávy odcházející z daného segmentu sítě a směrují je do datových spojů vedoucích do nadřízených sítí. Typicky se jedná o zařízení napojující LAN na Internet, kde ve stejném místě bývá zpravidla umístěn i firewall a NAT.

server (síťový server)
Počítač sloužící k centrálnímu bezpečnému uložení nebo zpracování dat, vznikajících v klientech (resp. určených pro klienty). Server má zpravidla podobu trvale fungujícího počítače nesloužící pro přímé používání jedné konkrétní osob.

switch (přepínač)
Novější druh zařízení sloužícího ke vzájemnému propojení počítačů patřících do sítě LAN. Aktivní centrální propojovací bod LAN propojující kabely vedoucí ke klientům i serverům dané sítě. Funguje tak, že přečte cílovou adresu zprávy přijaté na svém vstupním portu a přesune ji k odvysílání do příslušného výstupního portu. Moderní přepínače mají schopnost tzv. neblokování (tj. současného předávání zpráv mezi různými dvojicemi portů).

Výklad těchto i mnoha dalších pojmů je uveden např. ve Slovníku internetu a ve Slovníku software
(viz www.avsoftware.cz) nebo i v mnoha dalších pramenech.
Telefonní ústředny PhoNet jsou vyráběny na základě licence
poskytované firmou ProTel engineering, spol. s r.o.
a jsou určeny k provozu v členských zemích EU.

mapa stránek