Pablo Software Solutions
PhoNet - telefonní ústředny 5. generace
PhoNet - telefonní ústředny 5. generace
n
i malí herci dokáží hrát velké divadlo
n
i malé firmy přispívají k rozvoji techniky
n
i malé země mají své úspěšné výrobky
Principy - telefonní modul PhoNet

Telefonní modul PhoNet slouží k obsluze klasických koncových zařízení (tj. analogových a ISDN telefonů) i klasických telefonních spojů (tj. analogových vedení, linek ISDN 2B+D a svazků PCM/K, ISDN 30B+D či E1/SS7). Modul tak slouží pro převod klasické telefonní podoby hlasu a signalizace na moderní paketovou podobu telefonního signálu a zároveň zajišťuje řízení telefonních volání přicházejících po obsluhovaných rozhraní. V jedné telefonní ústředně může být instalováno 0 až 32.768 modulů, kde každý má své vlastní číslo modulu, vlastní IP adresu i vlastní MAC adresu.
Základem telefonního modulu je 19" rám o výšce 6U (tzv. rack), což je hliníkové šasí vybavené zadní deskou s napájecí a komunikační sběrnicí (tzv. backpanel) a osazené všemi potřebnými konektory.
Do rámu jsou mechanicky umístěny a elekricky napojeny ostatní komponenty tvořící telefonní modul. Daný 19" rám je mechanicky upevněn do 19" skříně a na ostatní části ústředny je napojen pomocí datové sítě LAN Ethernet a pomocí rozvodu napájení (včetně tzv. zemnících vodičů).

V každém rámu (resp. modulu) je jedna pozice vždy určena pro napájecí měnič, který je napájen z napájecího zdroje (není umístěn v 19" rámu ale bývá upevněn na tzv. DIN liště). Napájení rámu bývá zpravidla založeno na zdroji 24 Vss, kde výstupem bloku měniče jsou pak všechna napětí potřebná pro kombinace všech typů telefonních desek (tj. 5 Vss, 12 Vss, 24 Vss a 72 Vss). V některých případech se používá napájení založené na 48 Vss nebo na 5 Vss. Za určitých okolností může být napájení rámu (resp. modulu) řešeno pomocí kompaktního napaječe založeného na 35 Vss, umístěného v rámu na místo DC/DC měniče a nevyžadujícího předřazení AC/DC zdroje.

V každém rámu (resp. modulu) musí být umístěn alepoň jeden hlavní procesor. Jedná se o desku, která zajišťuje následující funkce:
- první stupeň spojovacího pole paketové komutace hovorů probíhajících přes modul,
- řízení telefonních spojení přicházejících od napojených telefonů a spojů,
- paketovou komunikaci se všemi periferními deskami v rámu,
- IP komunikaci s nadřízeným dohledovým procesorem
- IP komunikaci s jinými telefonními moduly a
- fyzické napojení na LAN Ethernet 10/100 Mbps.
HW této desky je tvořen speciální verzí počítače Intel, který nemá žádné uživatelské periferie (např. klávesnici nebo monitor) a není v něm provozován žádný běžný operační systém. Výkonnost hlavního procesoru umožňuje souběžnou komutaci až 60 probíhajících telefonních hovorů a má dostatečnou rezervu pro řízení všech 100% napojených klasických telefonů i spojů.

Ve všech ostatních pozicích rámu (resp. modulu) mohou být umístěny tzv. telefonní desky sloužící jako převodník mezi klasickým telefonním rozhraním a paketovou podobou telefonní signalizace i hovorů:
- pro analogová koncová zařízení,
- pro ISDN koncová zařízení,
- pro účastnická analogová vedení,
- pro účastnické linky ISDN 2B+D,
- pro účastnické svazky PCM/K,
- pro účastnické svazky ISDN 30B+D a
- pro spojovací svazky E1/SS7.
Všechny telefonní desky jsou konstruovány pro obsluhu hovorů na 100% svých vstupů (resp. hovorových kanálů). Jsou-li v rámu instalovány pouze desky pro analogová či ISDN koncová zařízení nebo analogová vedení či ISDN linky, pak celkový počet hovorových kanálů je max. 128 a výkonnost hlavního procesoru umožňující realizovat až 60 hovorů (v praxi plně dostačuje). Mají-li být v rámu pouze desky pro obsluhu svazků E1 (tj PCM/K, ISDN 30B+D nebo E1/SS7), pak každé dvě takové desky musejí mít svůj vlastní hlavní procesor. Z tohoto důvodu existují tři druhy rámů umožňující instalaci jednoho, dvou nebo trojice hlavních procesorů (tj. osmi, sedmi nebo šesti telefonních desek).
Telefonní ústředny PhoNet jsou vyráběny na základě licence
poskytované firmou ProTel engineering, spol. s r.o.
a jsou určeny k provozu v členských zemích EU.

Termínem "rám" je označováno prázdné 19" šasí určené pro umístění telefonních desek, pojmem "modul" je označována deska hlavního procesoru spolu s jí podřízenými telefonními deskami a mající své vlastní číslo modulu, IP adresu i MAC adresu. V jednom "rámu PhoNet" tedy mohou být fyzicky umístěny jeden až tři "moduly PhoNet", které tak mají společné šasí i napájecí část sběrnice.
mapa stránek