Pablo Software Solutions
DP - sestava dohledového procesoru
Blok DP slouží k evidenci konfiguračních a provozních údajů ústředen PhoNet, k provozu SIP serverů ústředen i k centrálnímu zpracování hlasového signálu. Tento díl je povinnou základní součástí každé telefonní ústředny PhoNet, sestává z průmyslových nebo značkových 19" serverů a musí být vyčleněn pouze pro tyto účely.
Katalog standardních dílů
Podle kapacity a druhu ústředny PhoNet i podle situace jejího provozovatele jsou navrženy vhodné díly, které sestávají z nakupovaných HW i SW komponent a jsou pak doplněny specifickým aplikačním SW. Jedná se o 4 typy standardních dílů, kde jeden je povinou součástí (blok DP), jeden je doporučenou součástí (blok UPS) a zbylé dva jsou volitelnou součástí (blok LAN i SKR) ústředny:

SKR - skříň telefonního systému
Blok SKR slouží k umístění jednoho až šesti rámů PhoNet a případně také centrálních částí ústředny (tj. sestavy dohledového procesoru, datového přepínače a zdroje záložního napájení). Jedná se o volitelnou součást ústředny PhoNet, kde může být případně využit i volný prostor ve vhodné 19" technologické skříni provozovatele.
UPS - zdroj záložního napájení
Blok UPS slouží k zajištění kontrolovaného vypnutí a následně pak i spolehlivého zapnutí napájení ústředny PhoNet (tj. zejména sestavy jejího dohledového procesoru). Jedná se o povinnou součást ústředny PhoNet, kde spolehlivější je používání samostatného zdroje UPS vyčleněného pouze pro potřeby dané ústředny.
LAN - datový přepínač systému
Blok LAN slouží k realizaci funkcí spojovacího pole ústředen PhoNet fungujících na  VoIP principu paketové komutace telefonních hovorů. Tento díl je volitelnou součástí ústředny, sestává z 19" ethernetových přepínačů sítě LAN, kde může být případně využita i volná kapacita datové sítě provozovatele ústředny.
PhoNet - telefonní ústředny 5. generace
PhoNet - telefonní ústředny 5. generace
n
i malí herci dokáží hrát velké divadlo
n
i malé firmy přispívají k rozvoji techniky
n
i malé země mají své úspěšné výrobky
Telefonní ústředny PhoNet jsou vyráběny na základě licence
poskytované firmou ProTel engineering, spol. s r.o.
a jsou určeny k provozu v členských zemích EU.
mapa stránek