Pablo Software Solutions
AUS - analogové účastnické sady 2-drátové
Deska AUS slouží k připojení analogových telefonů nebo jiných druhů analogových koncových zařízení (telefaxů, modemů apod.). Deska AUS má 16, 8 nebo 4 analogové rozhraní se signalizací U a s vysíláním identifikace volajícího (tzv. CLIP). Na každý vstup desky lze napojit jeden nebo výjimečně až dva analogové telefony.
Katalog speciálních dílů
Podle počtu jednotlivých druhů telefonů a podle kapacity i způsobu napojení na jiné ústředny jsou potřeba komponenty tvořící HW či SW moduly PhoNet. K dispozici je celkem 14 typů speciálních dílů pro 3 druhy telefonů (analogové, ISDN nebo VoIP) a pro 6 druhů vedení, linek, účastnických či propojovacích svazků (analogové, ISDN 2B+D, ISDN 30B+D, PCM30, VoIP nebo SS7):

AUV - analogová účastnická vedení 2-drátová
Deska AUV slouží k připojení ústředny na analogová účastnická vedení nebo na GSM brány vybavené analogovým rozhraním.Deska AUV má 8, 4 nebo 2 analogová rozhraní typu 2-drát s účastnickou signalizací U a s příjmem identifikace volajícího (tzv. CLIP). Na každý vstup desky lze napojit právě jedno vedení nebo jednu GSM bránu.
DUV - digitální účastnická linky ISDN 2B+D
Deska DUV slouží k dvoubodovému připojení ústředny na účastnická vedení ISDN 2B+D nebo GSM brány s rozhraním ISDN 2B+D. Deska DUV má 8, 4 či 2 rozhraní typu ISDN s účastnickou signalizací DSS1. Na každý vstup desky lze napojit právě jedno vedení typu ISDN, kde současně po něm mohou probíhat až 2 hovory.
DUS - digitální účastnické sady ISDN 2B+D
Deska DUS slouží ke sběrnicovému připojení ISDN telefonů nebo jiných koncových zařízení (telefaxů, modemů apod.) s rozhraním 2B+D. Deska DUS má 8, 4 či 2 rozhraní typu ISDN 2B+D s účastnickou signalizací DSS1. Na každý vstup desky lze napojit 1, 2 nebo až 8 telefonů typu ISDN, kde současně mohou probíhat až 2 hovory.
 
PCM - digitální účastnický svazek PCM 2 Mbps
Deska PCM slouží k připojení ústředny na starší typ digitálního účastnického svazku nebo na GSM bránu s tímto rozhraním. Deska PCM má jedno rozhraní E1 2,048 Mbps se signalizací K/DEC+MFC a s přenosem účastnické identifikace volajícího (tzv. CLIP). Na vstup desky lze napojit jeden PCM svazek nebo velkou GSM bránu.
PRI - digitální účastnický svazek ISDN 30B+D
Deska PRI slouží k dvoubodovému připojení ústředny na moderní účastnický svazek typu ISDN 30B+D nebo na GSM bránu s tímto rozhraním. Deska PRI má jedno rozhraní E1 2,048 Mbps se signalizací DSS1. Na vstup desky lze napojit jeden svazek ISDN 30B+D nebo velkou GSM bránu.
SS7 - digitální spojovací svazek E1 se sig. č. 7
Deska SS7 slouží k dvoubodovému připojení veřejné ústředny na moderní propojovací svazek, který vede z jiné ústředny patřící do pevné nebo mobilní telefonní sítě. Deska SS7 má jedno rozhraní E1 2 Mbps se signalizací č. 7 a s protokolem ISUP CZ V2. Na vstup desky lze napojit jeden svazek typu E1/SS7.

TEL - virtuální účastnické sady IP telefonů
Porty TEL slouží k obsluze IP telefonů se signalizaci SIP. Obsluhovány mohou být HW telefony, SW telefony nebo VoIP brány. Porty TEL jsou realizovány pomocí speciálního SW provozovaného v SIP a RTP serverech. Na každý port TEL lze napojit po jednom IP telefonu nebo VoIP bráně. Každá dvojice SIP a RTP serveru má kapacitu 2.400 portů.
VED - virtuální účastnické přenašeče VoIP spojů
Porty VED slouží k obsluze VoIP spojů se signalizací SIP. Takovéto linky hovorově propojují různé VoIP ústředny. Porty VED jsou realizovány pomocí speciálního SW provozovaného v SIP a RTP serverech. Na každý port VED lze napojit jeden hovorový kanál typu VoIP. Každá dvojice SIP a RTP serveru má kapacitu 2.400 portů.
SIP
server
HP- hlavní procesor modulu PhoNet
Deska HP slouží k řízení periferních desek, ke komutaci hlasových paketů a k napojení modulu PhoNet na lokální datovou síť Ethernet 10/100 Mbps. Deska HP je koncipována pro současnou komutaci až 60 telefonních hovorů a řízení až 128 telefonních spojení (včetně přiměřené rezervy ve výkonu).

RAM - základní rám modulu PhoNet
Blok RAM slouží k umístění jednoho bloku napájecího měniče, jednoho až tří hlavních procesorů a skupiny šesti až osmi periferních desek. Blok RAM je určen pro jednu skupinu osmi periferních desek, dvě skupiny tří a čtyř periferních desek nebo pro tři skupiny po dvou periferních deskách.

MNE - napájecí měnič modulu PhoNet
Blok MNE převádí jedno vstupní stejnosměrné napětí na skupinu několika výstupních stejnosměrných napětí potřebných pro napájení jednoho modulu. Kombinace hodnot a výkonů výstupních napětí bloku MNE umožňuje napájet všechny možné kombinace periferních desek umístitelných do všech typů rámů.

ZDR - napájecí zdroj modulu PhoNet
Blok ZDR převádí vstupní síťové napětí na jedno výstupní síťové napětí a je určen pro napájení jednoho až tří modulů PhoNet. Různé varianty bloku ZDR umožňují napáje rámy bez účastnických desek (zdroje 5 Vss), rámy s deskami pro blízké analogové telefony (zdroje 24 Vss) i pro vzdálené analogové telefony (zdroje 48 Vss).

NAP - kompaktní napaječ modulu PhoNet
Blok NAP převádí vstupní síťové napětí na skupinu několika výstupních stejnosměrných napětí potřebných pro napájení jednoho modulu. Blok NAP je určen pro rámy s malým počtem účastnických desek a nahrazuje v takových případech kombinaci bloků ZDR a MNE potřebnou k napájení většího počtu účastnických desek.

PhoNet - telefonní ústředny 5. generace
PhoNet - telefonní ústředny 5. generace
n
i malí herci dokáží hrát velké divadlo
n
i malé firmy přispívají k rozvoji techniky
n
i malé země mají své úspěšné výrobky
Telefonní ústředny PhoNet jsou vyráběny na základě licence
poskytované firmou ProTel engineering, spol.s r.o.
a jsou určeny k provozu v členských zemích EU.
SIP
server
mapa stránek