Pablo Software Solutions
Poptávka po TST PhoNet 9000

Tester telefonních ústředen PhoNet je k dispozici výhradně na zakázku, a to na základě detailní analýzy požadavků a potřeb zákazníka, které jsou písemně zdokumentovány. Následně je pak vypracován návrh technického řešení a eventuálně uzavřena příslušná smlouva o dílo.

U podobných zakázek je výhodou, když zhotovitel nejprve získá ucelenou představu o souvislostech zamýšleného využití testeru a může se aktivně spolupodílet na řešení potřeb zákazníka. Pro vyjádření prvního zájmu zadejte identifikaci zakázky, typy a počty testovacích rozhraní, požadované typy testů i režimy testování a další eventuální požadavky.
PhoNet - telefonní ústředny 5. generace
PhoNet - telefonní ústředny 5. generace
n
i malí herci dokáží hrát velké divadlo
n
i malé firmy připívají k rozvoji techniky
n
i malé země mají své úspěšné výrobky

Telefonní ústředny PhoNet jsou vyráběny na základě licence
poskytované firmou ProTel engineering, spol. s r.o.
a jsou určeny k provozu v členských zemích EU.
kontaktní telefon:
kontaktní osoba:
požadované typy a počty testovacích rozhraní:
požadované typy testů a režimy testování:
další případné požadavky a informace:
název zakázky:
kontaktní mail:
Tato poptávka bude odeslána mailem firmě ProTel (včetně kopie na výše uvedený kontaktní mail) a do dvou pracovních dnů obdržíte první návrh dalšího postupu i dodacích podmínek. Pokud Vám nepřijde mailová kopie obsahující tuto poptávku, pak je pravděpodobně chyba v zadání kontaktního mailu a nebude Vám proto možné doručit úvodní nabídku.
mapa stránek